AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Một khoản đầu tư có thể bị đóng khi chạm mức dừng lệnh. Đó là việc buộc phải đóng các lệnh mở mà không có bất kỳ thông báo nếu tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tỷ lệ ký quỹ của Khoản đầu tư được biểu thị bằng phần trăm, giảm xuống dưới mức dừng lệnh.

Mức dừng lệnh của khoản đầu tư là 20%.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi