AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Đầu tư vào chiến lược

Bạn có thể đầu tư vào TOP-5 các chiến lược đạt nhiều lợi nhuận nhất hoặc lựa chọn bất kỳ chiến lược nào bạn mong muốn và có sẵn tại nền tảng.

Để đầu tư, bạn cần xác định khoản vốn đầu tư của bạn và các thông số liên quan được nêu rõ tại hồ sơ đầu tư.

Số tiền bạn mong muốn sẽ được chuyển từ tài khoản của bạn sang tài khoản đầu tư. Và chỉ có bạn đưuọc quyền truy cập tài khoản đầu tư. Bạn có thể đầu tư vào các chiến lược khác nhau, các Khoản đầu tư riêng biệt và không ảnh hưởng đến nhau.

Việc sao chép sẽ bắt đầu ngay sau khi đầu tư. Các lệnh được mở trong chiến lược RAMM tại thời điểm đó sẽ được sao chép vào Khoản đầu tư của bạn theo giá thị trường hiện tại. Do đó, bạn có thể chọn thời điểm tối ưu để bắt đầu đầu tư.

Nền tảng RAMM sẽ tự động chọn khối lượng của lệnh được sao chép, tỷ lệ thuận với quy mô đầu tư của bạn.Khoản đầu tư của bạn càng lớn thì độ chính xác càng cao. Tuy nhiên, ngay cả những khoản đầu tư nhỏ cũng được đảm bảo nhận được khối lượng tối thiểu được nhà môi giới cho phép.

Khối lượng giao dịch tối thiểu mà nhà đầu tư có thể sao chép là 0.0001 lot.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi