AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Giao dịch demo, nhận lợi nhuận thực

28 Tháng Bảy 2022

Một ưu đãi tuyệt vời dành cho khách hàng đã sẵn sàng chuyển từ tài khoản demo sang tài khoản giao dịch trực tiếp. Mỗi khách hàng có thể nhận được lợi nhuận trên tài khoản demo đã giao dịch trước đó và chuyển nó vào tài khoản giao dịch trực tiếp một cách đơn giản.

 1. Mở tài khoản demo, giao dịch thành công bằng tiền ảo trong vòng 5 ngày.
 2. Vào ngày thứ 5, hãy chốt lợi nhuận của bạn. Mở tài khoản giao dịch trực tiếp (tài khoản Cố định hoặc Tiêu chuẩn trong nền tảng MetaTrader 4).
 3. Thao tác nạp tiền vào tài khoản giao dịch trực tiếp của bạn với số tiền bằng hoặc lớn hơn lợi nhuận nhận được trên tài khoản demo của bạn.
 4. Liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn và yêu cầu hỗ trợ thêm lợi nhuận từ tài khoản demo vào tài khoản giao dịch trực tiếp. Bạn có thể kiểm tra thông tin liên hệ của quản lý quản lý tài khoản có sẵn trong khu vực Tài khoản của bạn.

Điều khoản và điều kiện thưởng:

 • Ưu đãi chỉ dành cho giao dịch các công cụ Forex trên tài khoản Chuẩn và Tài khoản cố định trong nền tảng MetaTrader 4
 • Để nhận được ưu đãi, bạn cần nạp tiền vào tài khoản giao dịch trực tiếp của mình với số tiền bằng hoặc lớn hơn lợi nhuận nhận được trên tài khoản demo của bạn.
 • Nếu lợi nhuận trên tài khoản demo nhiều hơn số tiền bạn đã sẵn sàng nạp vào tài khoản giao dịch trực tiếp của mình, bạn có thể thương lượng riêng số tiền thưởng với quản lý tài khoản của bạn.
 • Để nhận được tiền thưởng, bạn cần nạp tiền vào tài khoản giao dịch trực tiếp của mình không quá 5 ngày sau khi bạn giao dịch được lợi nhuận từ tài khoản demo của mình.
 • Phần thưởng chỉ được ghi có cho các khách hàng đã được xác minh của công ty.
 • Tiền thưởng được ghi nhận dưới dạng tín dụng không thể rút tiền và được hiển thị trong Dòng tín dụng của nền tảng MetaTrader 4. Tiền thưởng không được thêm vào số tiền thực trên số dư tài khoản của bạn.
 • Chỉ các giao dịch đã đóng mới được đưa vào tính toán doanh thu. Thay đổi giá tối thiểu cho mỗi giao dịch – 3 pips.
 • Chỉ các giao dịch mới được tính đến khi tính toán doanh thu. Lịch sử tài khoản giao dịch không ảnh hưởng đến việc tính toán doanh thu.
 • Lợi nhuận kiếm được có thể được rút mà không có giới hạn nào, bất kể số tiền thưởng trong tài khoản là bao nhiêu.
 • Số tiền thưởng tối đa cho mỗi khách hàng – $10,000.
 • Ưu đãi này không được cộng dồn với bất kỳ tiền thưởng và khuyến mãi nào khác của AMarkets.
 • Tiền thưởng sẽ có sẵn để rút sau khi đạt đến mức doanh số giao dịch yêu cầu*. Phần thưởng không thể được sử dụng trong tình huống “rút tiền”. Nó sẽ được xóa khỏi tài khoản giao dịch của khách hàng khi đạt đến mức Stop out
 • Nếu hoạt động giả mạo với quỹ tín dụng bị phát hiện, Công ty có quyền khóa tài khoản giao dịch của khách hàng và xóa tất cả các khoản thanh toán tiền thưởng từ tài khoản giao dịch mà không cần thông báo và giải thích trước.

*Cách tính doanh số giao dịch cần thiết để rút tiền thưởng?

Doanh số yêu cầu để rút tiền thưởng sẽ được tính theo công thức: số tiền thưởng / 3 USD. Đó là, 3 USD cho mỗi lô đầy đủ. Tiền thưởng sẽ có sẵn để rút sau khi đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch.