AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Giao dịch demo, nhận lợi nhuận thực

18 Tháng Ba 2024

Giao dịch Demo, nhận tiền Thật

1

Mở tài khoản demo
và bắt đầu giao dịch

2

Khóa lợi nhuận

sau 5 ngày giao dịch trên tài khoản demo

3

Mở tài khoản thật

Cố định hoặc Tiêu chuẩn

4

Nạp tiền vào tài khoản thực của bạn

với số tiền bằng hoặc lớn hơn lợi nhuận demo của bạn

5

Liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng

để chuyển lợi nhuận demo vào tài khoản thật của bạn

Các điều khoản và điều kiện:

  • Ưu đãi này hợp lệ để giao dịch các công cụ FX trên tài khoản Tiêu chuẩnCố định trên nền tảng MetaTrader 4.
  • Chỉ những khách hàng đã được xác minh mới có thể chuyển lợi nhuận từ tài khoản demo sang tài khoản thật.
  • Lợi nhuận demo được chuyển vào tài khoản thật dưới dạng tiền thưởng.

FAQ

Điều gì sẽ xảy ra nếu lợi nhuận demo của tôi vượt quá số tiền tôi dự định gửi vào tài khoản thật của mình?

Nếu lợi nhuận trên tài khoản demo nhiều hơn số tiền bạn sẵn sàng gửi vào tài khoản giao dịch thực của mình, bạn có thể thảo luận riêng về số tiền thưởng.

Khi nào tôi cần nạp tiền vào tài khoản giao dịch thực của mình để nhận tiền thưởng?

Để đủ điều kiện nhận tiền thưởng, bạn phải nạp tiền vào tài khoản thực của mình trong vòng 5 ngày kể từ khi kiếm được lợi nhuận trên tài khoản demo của mình.

Số tiền thưởng tối đa là bao nhiêu?

Số tiền thưởng tối đa là $10,000 cho mỗi khách hàng.

Làm cách nào tôi có thể rút tiền thưởng?

Tiền thưởng có thể được rút sau khi đạt đến một mức doanh thu giao dịch nhất định trong tài khoản thực của bạn. Phần thưởng không thể được sử dụng trong quá trình rút tiền và sẽ bị ghi nợ từ tài khoản nếu đạt đến mức Stop Out.

Làm cách nào để tính toán doanh thu giao dịch cần thiết để rút tiền thưởng?

Bạn có thể tính toán doanh thu giao dịch cần thiết bằng công thức: số tiền thưởng / $3. Nghĩa là, $3 cho mỗi lô tiêu chuẩn. Tiền thưởng sẽ có sẵn để rút sau khi hoàn thành khối lượng giao dịch được yêu cầu.