Lịch kinh tế

Lịch kinh tế Forex hiển thị các chỉ số và sự kiện hàng ngày trong thị trường Forex có thể ảnh hưởng đến giá trị của các loại tiền tệ.