AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Nhân đôi tiền giao dịch của bạn

04 Tháng Bảy 2022

Để nhận thưởng bonus

 • Để nhận thưởng bonus, bạn vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Điều khoản và điều kiện

 • Thưởng tối đa cho một khách hàng – $10,000;
 • Thưởng được tặng với hình thức tín dụng không rút được và hiển thị tại dòng Tín Dụng trên nền tảng MT4 Thưởng không được thêm vào số dư thực có trong tài khoản của bạn;
 • Đề nghị này được không tích lũy với bất kỳ khác AMarkets’ tiền thưởng và khuyến mãi;
 • Thưởng có thể rút khi bạn đạt chỉ tiêu giao dịch*;
 • Chỉ các lệnh đã đóng được tính vào chỉ tiêu giao dịch. Giới hạn nhỏ nhất cho mỗi lệnh là 3 pips;
 • Chỉ các lệnh mới được tính vào chỉ tiêu giao dịch. Lịch sử giao dịch trước đó của tài khoản sẽ không ảnh hưởng đến chỉ tiêu giao dịch;
 • Tiền thưởng không được sử dụng để giữ lệnh trong xu hướng giảm. Nó sẽ bị xóa khỏi tài khoản khi đạt đến mức «Ngừng lệnh»;
 • Khách hàng cần tính toán mức «Ngừng lệnh» khi nền tảng MetaTrader 4 chỉ cân nhắc tài sản thực không liên quan đến thưởng bonus, vì thế không thể sử dụng trong xu hướng giảm. Do đó, bạn có thể chạm mức «Ngừng lệnh» trên MetaTrader 4;
 • Tiền thưởng cho kỳ báo cáo sẽ bị hủy bỏ, nếu khách hàng rút toàn bộ hoặc một phần khoản tiền gửi ban đầu của mình, liên quan đến thưởng bonus;
 • Nếu có bất kỳ hoạt động gian lận với quỹ tín dụng, Công ty có quyền khóa tài khoản giao dịch của khách hàng và xóa tất cả các khoản thanh toán tiền thưởng từ tài khoản giao dịch mà không cần giải thích hay báo trước;
 • Ưu đãi áp dụng cho tài khoản “Standard” và “Fixed” trong MetaTrader 4.
 • Doanh số giao dịch cần thiết để rút tiền thưởng chỉ được tính dựa trên giao dịch Forex.
 • Xin lưu ý, thưởng chỉ có hiệu lực trong 30 ngày. Nếu tài khoản giao dịch của bạn không hoạt động nào trong thời gian này, tiền thưởng sẽ bị hủy.

* Làm thế nào để tính toán doanh số giao dịch cần thiết để rút tiền thưởng? Doanh số yêu cầu để rút tiền thưởng sẽ được tính theo công thức: số tiền thưởng / 3 USD. Đó là, 3 USD cho mỗi lô giao dịch. Tiền thưởng có thể rút sau khi đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch.