AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Tính năng tài khoản cố định

FTính năng tài khoản cố định

Tính năng chính của tài khoản này là nó có một mức chênh lệch cố định. Đây là một lựa chọn cổ điển cho những người muốn trả một số tiền cố định cho mỗi giao dịch. Tài khoản này phù hợp nhất với các giao dịch dài hạn.

Thực Thi Lệnh Instant execution / Market execution
Mức nạp tiền lần đầu $100/€100
Đòn bẩy Tối đa 1:3000 1
Định Giá Thập Phân Tối đa 4 chữ số
Khối lượng giao dịch Từ 0.01 với step 0.01
Spread Thay đổi từ 3 pip 2
Tài Khoản Hồi Giáo Tùy chọn
Trading Time Thứ Hai 00:00/Thứ Sáu 23:55 (Giờ Đông Âu)
Hoa hồng - 3
Mức dừng lệnh 20%
Margin for hedged positions 50%
Đồng Tiền Cơ Sở USD, EUR
Công Cụ Giao Dịch 28 Forex; 7 Metals; 13 Indices; 11 Commodities; 2 Bonds; 427 Stocks; 19 ETF; 27 Cryptocurrencies 4

  1. Thông tin chi tiết về tỷ lệ đòn bẩy có sẵn tại link.
  2. Các giá trị của chênh lệch cố định có thể khác nhau tùy thuộc vào công cụ giao dịch, vào ban đêm và trong thời gian phát hành các tin tức kinh tế quan trọng. Đối với chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và tiền điện tử, mức chênh lệch được thả nổi theo thị trường.
  3. Không có phí hoa hồng đối với các cặp tiền tệ, kim loại và сhỉ số.
  4. Tổng khối lượng tối đa cho các lệnh giao dịch tiền điện tử là $100,000.