AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app
deposit_fundsdeposit_funds-desktopdeposit_funds-tabletdeposit_funds-mobiledeposit_funds-small_mobile

Nạp tiền

0%
Nhiệm vụ

Miễn phí hoa hồng nạp tiền cho tất cả phương pháp nạp tiền

Tùy chọn thanh toán

Tiền tệ

Phí

Thời gian xử lý

Nạp tiền

Ghi chú / Hướng dẫn

Chuyển khoản ngân hàng

VietQR

Tiền tệ

VND

Phí

0%

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Nạp tiền

Help2Pay Internet Bank

Tiền tệ

VND

Phí

0%

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Nạp tiền

Hệ thống thanh toán điện tử

MoMo

Tiền tệ

VND

Phí

0%

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Nạp tiền

Tiền điện tử

USDT

Tiền tệ

TRC-20
ERC-20
BEP-20

Phí

0%

Thời gian xử lý

1 giờ

Nạp tiền

USD Coin

Tiền tệ

BEP-20

Phí

0%

Thời gian xử lý

1 giờ

Nạp tiền

Binance Coin

Tiền tệ

BNB

Phí

0%

Thời gian xử lý

1 giờ

Nạp tiền

Bitcoin

Tiền tệ

BTC

Phí

0%

Thời gian xử lý

1 giờ

Nạp tiền

Litecoin

Tiền tệ

LTC

Phí

0%

Thời gian xử lý

1 giờ

Nạp tiền

Ethereum

Tiền tệ

ETH

Phí

0%

Thời gian xử lý

1 giờ

Nạp tiền

  • AMarkets không cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử thông qu hệ thống nội bộ của công ty.
  • Công ty bù đắp các phí hoa hồng khi nạp tiền. Nếu bạn bị tính thêm phí hoa hồng, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ. Vui lòng chú ý đến các điều kiện bổ sung được mô tả trong khoản 3.3 của quy định.