AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Mở tài khoản

Tính năng Tài khoản Standard

Tại sao chọn chúng tôi

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đặc biệt cho hơn 2,000,000 khách hàng trên toàn thế giới

best trading conditions

Các điều kiện giao dịch tốt nhất trong ngành: tốc độ khớp lệnh nhanh nhất (chỉ 0.03 giây), chênh lệch thấp

unique trading signals

Các tín hiệu, phân tích và chỉ số giao dịch độc đáo

interests insured

Quyền lợi của mỗi khách hàng được Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính bảo đảm với số tiền lên tới 20.000 EUR cho mỗi yêu cầu bồi thường