Robot giao dịch forex

Mở một tài khoản và có quyền truy cập vào hơn 100

cố vấn phổ biến cùng với tổng quan và chứng minh tính hiệu quả của họ.

truy cập vào
100 cố vấn

Tất cả các Chuyên gia Tư vấn đã thử nghiệm trong điều kiện thị trường thực tế và là một phần của cơ sở dữ liệu lớn nhất của robot giao dịch có sẵn.

Name Minimum account size Gain for 6 months Max Drawdown
BADX v1 $2000 624% 43% Download
Setka Trader 1.6 $2000 583% 87% Download
Momentum Elder $1000 575% 32% Download
Calypso $2000 427% 70% Download
MACD-Pattern $1000 377% 27% Download
Swan 3MA $7000 211% 92% Download
Cobra ver 1.0 $2000 207% 44% Download
breadandbutter $4000 196% 79% Download
Golden Profit AUTO $2000 163% 52% Download
2Alir $2000 134% 92% Download
Ilan1.6Dynamic $1000 113% 34% Download
Ema 6.12 $2000 99% 64% Download
TSD $1000 96% 33% Download
Dynamic-7 $2000 96% 81% Download
Bunny $2000 93% 60% Download
GMartin Trader $5000 80% 50% Download
FrBestExp02.7 $5000 62% 62% Download
FD ALL PAIR $2000 61% 32% Download
Back v1 $2000 55% 25% Download
UltimateBot 1.4 $2000 54% 27% Download
Adjustable MA first $2000 50% 31% Download
Phoenix $2000 46% 47% Download
4hr Trader $2000 44% 17% Download
FiddlerEA 1.1 $2000 43% 91% Download
Double Ilan $2000 43% 74% Download
Avangard 1. 0 $5000 40% 17% Download
Enigma Pro Lite $1000 36% 15% Download
Shift $1000 35% 68% Download
CAP Ichimoku EA $2000 33% 18% Download
Dark Venus $2000 33% 25% Download
Frac $2000 30% 13% Download
Sovetnik ProfitGear $2000 28% 7% Download
3way2win v1 $2000 27% 13% Download
FxbrokerbusterV1.0 $4000 26% 47% Download
Ilan 2.0 $5000 24% 12% Download
LiveRSI $2000 24% 25% Download
Persistant Anti $2000 23% 25% Download
bb 0.1 $2000 23% 21% Download
SilverTrendTrading $5000 18% 65% Download
ATR Traller $2000 18% 26% Download
Bulls v1 $2000 18% 3% Download
ReticoloFX $2000 16% 14% Download
ReticoloFX Ring $2000 16% 14% Download
BoliBands&Envelop $2000 16% 7% Download
Breakthrough_BB $2000 15% 30% Download
Bull Dozer $2000 14% 18% Download
Mr Garlik $4000 13% 16% Download
3MA Signal1 $5000 11% 18% Download
MyPickyBreakout $2000 10% 45% Download
Quant Strategy EA $1000 7% 28% Download

Expert Advisors were not developed by AMarkets. They were selected from those publicly available on the Internet. The company does not guarantee their effectiveness and shall not be held responsible or liable for any trading result when using these systems.

AMarkets App

AMarkets App

Free trading app for Android

Free trading app for iOS

ratings of app