MetaTrader 5

MT5 là một nền tảng đa tài sản tiên tiến được sửa đổi.

 

 • điền lệnh từng phần
 • 38 chỉ báo
 • hỗ trợ 21 khung thời gian
 • lịch kinh tế tích hợp
 • kiểm tra chiến lược cập nhật
 • trò chuyện cộng đồng MQL5 tích hợp
 • 6 loại lệnh chờ
 • độ sâu thị trường
 • tùy chọn phòng ngừa rủi ro

 

Cung cấp các chức năng giao dịch tiên tiến và các công cụ ưu việt để phân tích giá toàn diện, giao dịch thuật toán và giao dịch sao chép.

* The last update for macOS Catalina does not allow to correctly launch MetaTrader so we recommend to traders who have already updated OS, to use one of the proposed options:

 • add MetaTrader Web
 • use virtualization software: Parallels or Wine
 • install Windows on Mac as a second OS

Tải về MetaTrader 5 để tận hưởng cơ hội giao dịch:

WebTrader
chạy trong trình duyệt

Windows
Tải xuống

MacOS
Tải xuống

iPhone/iPad
Tải xuống

Android
Tải xuống