AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Giao dịch hoàn tiền AMarkets

28 Tháng Bảy 2022

Kính gửi quý khách hàng!

Chúng tôi xin thông báo cho bạn về một cải tiến khác trong chương trình khách hàng thân thiết “Hoàn tiền từ AMarkets”: tỷ lệ hoàn tiền trên mỗi lô sẽ được tăng thêm 3 đô la bắt đầu từ cấp độ thứ 2. Mức hoàn tiền có giá trị vô thời hạn và dành cho tất cả cá nhân tham gia chương trình khách hàng thân thiết.

Giao dịch nhiều, bạn sẽ nhận được mức hoàn tiền nhiều hơn từ AMarkets.

Nhận đến $17 cho mỗi lô giao dịch!

Cách thức hoạt động

Như một phần của chương trình giao dịch hoàn tiền, AMarkets gửi lại một phần của chênh lệch giá cho khách hàng. Mọi thứ thật đơn giản: bạn giao dịch càng nhiều, phần chênh lệch càng lớn sẽ được trả về tài khoản giao dịch của bạn!

Chương trình có 5 cấp bậc. Cấp bậc cao nhất sẽ có mức giao dịch hoàn tiền nhiều nhất trên một lô. Để lên cấp độ tiếp theo, bạn cần đạt khối lượng giao dịch hàng tháng là 5 lô. Đây là doanh số giao dịch bắt buộc và nó không thay đổi đối với mỗi cấp độ. Khách hàng thực hiện giao dịch và được hoàn tiền cho hoạt động giao dịch của họ tùy thuộc vào cấp độ của họ trong chương trình.

Cấp (lvl)
Khối lượng giao dịch hàng tháng
Mức hoàn tiền cũ (một lô)
Mức hoàn tiền mới (một lô)
1
2 lô
$3 / €3
$3 / €3
2
5 lô
$8 / €8
$11 / €11
3
5 lô
$10 / €10
$13 / €13
4
5 lô
$12 / €12
$15 / €15
5
5 lô
$14 / €14
$17 / €17

Điều Khoản Hoàn Tiền

  • Chỉ các tài khoản USD và EUR Tiêu chuẩn và Cố định trong nền tảng MT4 và MT5 mới có thể tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết.
  • Hoàn tiền được tính dựa trên hoạt động giao dịch theo các cặp tiền tệ và kim loại.
  • Để đăng ký cấp độ đầu tiên của chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ với quản lý tài khoản.
  • Để duy trì ở cấp độ đầu tiên của chương trình, bạn cần giao dịch hai lô trong vòng 30 ngày.
  • Mỗi lệnh được giữ tối thiểu 3 phút.
  • Thay đổi giá trên mỗi lệnh tối thiểu 10 pips.
  • Khoản tiền cashback được ghi có hàng ngày vào tài khoản dưới dạng tiền thưởng giao dịch sau khi đóng lệnh. Tích lũy hoàn tiền cho phiên giao dịch hiện tại xảy ra vào ngày hôm sau trước 17:00 giờ EET (giờ giao dịch cuối cùng). Xin lưu ý rằng trên tài khoản giao dịch MT5, tiền cashback được ghi có vào dòng “Tín dụng”, trong khi trên tài khoản giao dịch MT4, tiền cashback được ghi có vào dòng “Số dư”.
  • Để lên cấp độ tiếp theo, bạn cần đạt được khối lượng giao dịch yêu cầu là 5 lô trong vòng 30 ngày.
  • Nếu Khách hàng rút tiền từ tài khoản giao dịch của mình hoặc không đạt được khối lượng giao dịch cần thiết trong thời gian 30 ngày, tiến độ sẽ bị mất và tài khoản sẽ trở lại cấp độ 1.
  • Khối lượng giao dịch tối thiểu hàng tháng để đăng ký cấp bậc đầu tiên là 2 lô.

Các điều khoản và điều kiện tiền thưởng khác được quy định trong Điều khoản và Điều kiện Tiền thưởng.

Để bắt đầu nhận giao dịch hoàn tiền từ AMarkets, xin vui lòng liên hệ quản lý tài khoản của bạn.
Giao dịch của bạn đạt lợi nhuận tốt hơn!