RAMM: dịch vụ sao chép lệnh dành cho nhà giao dịch

Hoạt động như thế nào?

  • Bạn tạo chiến lược từ khu vực cá nhân của bạn
  • Các nhà đầu tư sao chép giao dịch của bạn và thu về lợi nhuận
  • Bạn nhận đến 50% lợi nhuận của họ như một phần thưởng mà nhà giao dịch trả phí cho bạn

Thanh toán và chi trả mỗi tuần

Hệ thống thống kê kết quả giao dịch mỗi tuần và chuyển khoản vào tài khoản sao chép giao dịch RAMM khoản phí mà bạn nhận được từ nhà giao dịch

Bạn có thể cài đặt lợi nhuận của chính bạn

Khi tạo chiến lược, bạn quyết định % mà bạn có thể nhận được từ lợi nhuận của nhà đầu tư

Dễ dàng thu hút nhà đầu tư

Nạp tiền tối thiểu đối với tài khoản sao chép giao dịch RAMM là $100

Hệ thống tự động

New investments do not require changes in your trading. The creation of new investments and the closure of the existing ones is fully automated

Thống kê giao dịch cho mỗi nhà đầu tư

Bạn có thể nhận bảng thống kê giao dịch cho mỗi khoản đầu tư và bạn sẽ kiểm tra được tất cả hoạt động liên quan đến khoản đầu tư, thông số giao dịch, thù lao (phí cho nhà giao dịch), v.v…

Thu nhập lên đến 50% lợi nhuận của các nhà đầu tư

nhận được từ việc sao chép chiến lược của bạn

TOP 5 chiến lược

Chiến lược Tổng lợi suất Biểu dồ Hoạt động (tuần)
3533% 11 Sao chép
1535% 19 Sao chép
1316% 144 Sao chép
965% 32 Sao chép
809% 102 Sao chép

Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch

Mở tài khoản RAMM

Xác thực tài khoản

Nạp tiền tối thiểu $100 cho tài khoản của bạn

Tạo chiến lược tại khu vực cá nhân của bạn

Khi tạo một chiến lược mới, bạn sẽ chọn loại tài khoản trên phần mềm giao dịch MetaTrader 5: Tiêu chuẩn, Cố định or ECN với hệ thống mạng lưới kế toán kiểm soát giao dịch. Phần mềm giao dịch MetaTrader 4 chỉ sử dụng cho hệ thống kế toán quản lý rủi ro dành cho lệnh giao dịch ngược chiều.

Các điều kiện của chiến lược RAMM sẽ giống với các điều kiện của loại tài khoản đã chọn.

Danh sách các công cụ có sẵn để giao dịch có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn hoặc nền tảng. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các công cụ giao dịch trong nền tảng MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5 sau khi mở tài khoản.

Điều khoản dịch vụ và việc cung cấp dịch vụ RAMM được xác định theo Quy định của RAMM về hoạt động giao dịch.