Chương trình khuyến mãi dành cho đối tác

+20% vào tài khoản giao dịch của đối tác

Bạn có thể nhận thưởng giao dịch 20% khi chuyển phần thưởng đối tác vào tài khoản giao dịch của bạn.

0% phí rút tiền thù lao cho đối tác

Đừng bỏ lỡ cơ hội rút tiền từ tài khoản AMarkets của bạn mà không cần chi trả bất kỳ khoản hoa hồng nào - nhận 100% thu nhập của bạn!

Chỉ có tại AMarkets: nhận + 2% thù lao liên kết của bạn!

Trong khi các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi giới thiệu các khoản phí và hoa hồng mới, AMarkets miễn phí hoàn toàn và thậm chí trả thêm tiền thưởng cho việc rút phần thưởng đối tác của bạn.