AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app
withdraw_fundswithdraw_funds-desktopwithdraw_funds-tabletwithdraw_funds-mobilewithdraw_funds-small_mobile

Rút tiền

Tùy chọn thanh toán

Tiền tệ

Phí

Thời gian xử lý

Số tiền tối thiểu

Số tiền tối đa

Chuyển khoản ngân hàng

Help2Pay Internet Bank

Tiền tệ

VND

Phí

0%

Thời gian xử lý

Đến 24 giờ

Số tiền tối thiểu

5 USD

Số tiền tối đa

12,000 USD

Online banking

Tiền tệ

VND

Phí

0%

Thời gian xử lý

Đến 24 giờ

Số tiền tối thiểu

5 USD

Số tiền tối đa

12,000 USD

Tiền điện tử

Tether

Tiền tệ

USDT
ERC-20
TRC-20
BEP-20

Phí

1 USD
1 EUR

Thời gian xử lý

Đến 24 giờ

Số tiền tối thiểu

5 USDT

Số tiền tối đa

Không giới hạn

USD Coin

Tiền tệ

BEP-20

Phí

1 USD
1 EUR

Thời gian xử lý

Đến 24 giờ

Số tiền tối thiểu

1 USDС

Số tiền tối đa

Không giới hạn

Binance Coin

Tiền tệ

BNB

Phí

0%

Thời gian xử lý

Đến 24 giờ

Số tiền tối thiểu

0.05 BNB

Số tiền tối đa

Không giới hạn

Bitcoin

Tiền tệ

BTC

Phí

0%

Thời gian xử lý

Đến 24 giờ

Số tiền tối thiểu

0.002 BTC

Số tiền tối đa

Không giới hạn

Litecoin

Tiền tệ

LTC

Phí

0%

Thời gian xử lý

Đến 24 giờ

Số tiền tối thiểu

0.1 LTC

Số tiền tối đa

Không giới hạn

Ethereum

Tiền tệ

ETH

Phí

0%

Thời gian xử lý

Đến 24 giờ

Số tiền tối thiểu

0.02 ETH

Số tiền tối đa

Không giới hạn