AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Tính năng Tài khoản ECN

EECN Account Features

Trên tài khoản ECN, các lệnh được kết nối trực tiếp với các nhà môi giới Chính. Thanh khoản được tổng hợp từ các Nhà cung cấp thanh khoản, cho phép thực hiện ngay lập tức các lệnh ở mọi quy mô. Tài khoản này cũng giúp có được chiến lược giao dịch nhanh và tốc độ khớp lệnh nhanh nhất, với 200 USD tiền nạp tối thiểu.

Thực Thi Lệnh Market execution
Mức nạp tiền lần đầu $200/€200
Đòn bẩy Tối đa 1:3000 1
Định Giá Thập Phân Tối đa 5 chữ số
Khối lượng giao dịch Từ 0.01 với step 0.01
Spread Thay đổi từ 0 pip
Tài Khoản Hồi Giáo Tùy chọn
Trading Time Thứ Hai 00:00/Thứ Sáu 23:55 (Giờ Đông Âu)
Hoa hồng $2.5/€2.5 mỗi 1 lô mỗi bên 2
Mức dừng lệnh 40%
Margin for hedged positions 50%
Đồng Tiền Cơ Sở USD, EUR
Công Cụ Giao Dịch 44 Forex; 7 Metals; 13 Indices; 11 Commodities; 2 Bonds; 427 Stocks; 19 ETF; 27 Cryptocurrencies 3
  1. Thông tin chi tiết về tỷ lệ đòn bẩy có sẵn tại link.
  2. Hoa hồng cho một chiều. Được tính khi mở lệnh.
  3. Tổng khối lượng tối đa cho các lệnh giao dịch tiền điện tử là $300,000.