AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Chuyển đổi tài khoản giao dịch của bạn sang AMarkets

12 Tháng Chín 2022

Nếu bạn có các lệnh đang mở với một nhà môi giới khác, chỉ cần chuyển chúng đến AMarkets và nhận các điều khoản giao dịch hấp dẫn nhất để tối đa lợi nhuận.

Chuyển đổi sang AMarkets và nhận các điều kiện giao dịch tốt nhất:

 • Hơn 500 công cụ tài chính: cặp tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, kim loại, chỉ số, hàng hóa;
 • Chênh lệch thấp tới 0,2 pips;
 • Thực thi lệnh nhanh chóng 0.03 giây;
 • 0% hoa hồng nạp tiền;
 • Hai nền tảng giao dịch: MT4 và MT5;
 • Phân tích giao dịch;
 • Chỉ báo tâm lý thị trường;
 • Tín hiệu giao dịch và đánh giá phân tích từ các chuyên gia giao dịch;
 • Hỗ trợ trực tiếp bởi quản lý tài khoản;
 • Không có Bàn giao dịch;
 • 20% thưởng nạp tiền khi bạn chuyển lệnh sang AMarkets.

Chuyển đổi tài khoản giao dịch với các bước đơn giản*:

1 Tạo tài khoản
2 Xác thực từ khu vực cá nhân của bạn
3 Mở tài khoản giao dịch từ Khu vực cá nhân của bạn
4 Nạp tiền từ $500 / €500 vào tài khoản của bạn thông qua các phương thức nạp tiền có sẵn tại AMarkets.
5 Gửi email đến support@amarkets.com và quản lý tài khoản của bạn để yêu cầu chuyển đổi tài khoản giao dịch. Bạn có thể sử dụng mẫu yêu cầu như sau.
Chủ đề: “Chuyển đổi tài khoản giao dịch”.

Nội dung: “Tôi, (nêu rõ tên đầy đủ của bạn và số ví bạn có tại AMarkets), yêu cầu khôi phục các lệnh mở của tôi vào tài khoản giao dịch (cho biết số tài khoản giao dịch của bạn với AMarkets). Tôi đang gửi các thông tin chi tiết tài khoản giao dịch của tôi với một công ty khác (Tên đăng nhập và mật khẩu dành cho nhà đầu tư của tài khoản giao dịch, IP server của công ty và số lệnh cần được khôi phục). Tôi, (tên đầy đủ của bạn), xác nhận bằng văn bản rằng tất cả các điều kiện để khôi phục các lệnh mở đã được trình bày và tôi hoàn toàn hiểu và chấp nhận tất cả các điều kiện này để khôi phục các lệnh mở vào tài khoản của mình tại AMarkets.”

*Bạn vui lòng tham khảo Quy định về việc chuyển lệnh với AMarkets.