AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Giới thiệu bạn bè và nhận thưởng tiền mặt

25 Tháng Năm 2023

Bạn đã giao dịch trên thị trường tài chính với AMarkets? Chia sẻ thành công của bạn! Giới thiệu đến bạn bè của bạn các điều kiện giao dịch tại AMarkets và nhận $10 thưởng cho mỗi người bạn được giới thiệu. Tất cả bạn được giới thiệu sẽ nhận khuyến mãi 15% thưởng giao dịch cho mỗi khoản tiền nạp trên $100.

Điều khoản chương trình khuyến mãi:

 • Khách hàng tham gia phải từ 18 tuổi trở lên;
 • Người được giới thiệu phải là khách hàng mới, chưa có tài khoản đăng ký với AMarkets;
 • Nạp tiền tối thiểu cho tài khoản được giới thiệu là $100 (€100, 0.03 BTC);
 • Chỉ tài khoản được xác thực có thể tham gia chương trình khuyến mãi;
 • Khách hàng và người bạn được giới thiệu cần liên hệ với quản lý tài khoản để xác nhận nếu họ đạt điều kiện chương trình khuyến mãi;
 • Khách hàng sẽ nhận được $10 cho mỗi lần giới thiệu bạn bè;
 • Người bạn được giới thiệu sẽ nhận được 15% thưởng giao dịch khi nạp tiền cho mỗi khoản tiền gửi trên $100 hoặc số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ khác, có giá trị trong một tháng.

Xin vui lòng lưu ý rằng ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng tại AMarkets. Đối tác với công ty sẽ không tham gia chương trình khuyến mãi.

Điều khoản và điều kiện thưởng bonus:

 • 15% bonus cho mỗi khoản tiền nạp trên 100 đô la được thưởng dưới dạng tín dụng không thể rút tiền, được thêm vào số dư và có thể được sử dụng trong tất cả các hoạt động giao dịch;
 • Chương trình khuyến mãi dành cho các công cụ giao dịch ngoại hối trên tài khoản Tiêu Chuẩn và Cố Định, nền tảng MetaTrader 4;
 • Thưởng tối đa cho mỗi khách hàng là $5,000;
 • Thưởng bouns phải được kích hoạt trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tài khoản;
 • Ưu đãi tiền thưởng này không được tích lũy với bất kỳ tiền thưởng và khuyến mãi nào khác của AMarkets;
 • Tiền thưởng cho kỳ báo cáo sẽ bị hủy bỏ, nếu khách hàng rút toàn bộ hoặc một phần khoản tiền gửi ban đầu của mình, liên quan đến thưởng bonus;
 • Lợi nhuận thu được từ việc sử sử dụng bonus để giao dịch có thể rút mà không có giới hạn số tiền;
 • Các điều khoản và điều kiện tiền thưởng khác được quy định bởi các quy định Điều khoản và điều kiện tiền thưởng chung của AMarkets.