AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app
autochartistautochartist-desktopautochartist-tabletautochartist-mobileautochartist-small_mobile

Autochartist

Gia nhập thị thường chính xác

thông qua các mức nhận dạng hỗ trợ và kháng cự tự động

Tối ưu hóa mức Dừng lỗ và lệnh Chốt lời

bằng cách sử dụng công cụ phân tích biến động

Lợi nhuận từ kết quả biết được

từ các sự kiện kinh tế vĩ mô với dịch vụ thương mại sự kiện Tin tức

Phản ứng nhanh nhạy hơn với các lệnh đổi giá

sử dụng màn hình lệnh giá cao tần

Phân tích đồ thị liên tục

và nhận diện các mẫu phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất

16 mẫu được sắp xếp

theo tính hiệu quả, dựa trên cơ sở dữ liệu trong sáu năm qua

Các tín hiệu mẫu

được gửi tự động đến email của bạn

Dự báo hiệu quả

7/10 tín hiệu giao dịch chứng minh là chính xác

Hãy trở thành khách hàng của AMarkets và nhận ngay chỉ số Autochartist miễn phí!

  • Đăng ký với AMarkets
  • Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn
  • Trong Trang Cá nhân, chọn “Dịch vụ – Autochartist”
  • Bắt đầu sử dụng dịch vụ AutoChartist