AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

The best trading app

ratings of app
Tải xuống

MetaTrader 4

MetaTrader 4 là nền tảng giao dịch tốt nhất cho nhà giao dịch chuyên nghiệp và nghiệp dư.

 

  • 30 chỉ báo
  • hỗ trợ 9 khung thời gian
  • dễ sử dụng
  • chiến lược kiểm thử đơn luồng
  • tùy chọn khóa lệnh

 

Nền tảng là sự kết hợp hoàn hảo của các chức năng với nhiều tiện ích. MT4 được xem là tiêu chuẩn trong việc giao dịch trực tuyến.

* MacOS Catalina and newer versions are not compatible with the MetaTrader trading platform. Traders who have already upgraded their systems are advised to use one of the following options:

  • add MetaTrader Web
  • use virtualization software: Parallels or Wine
  • install Windows on Mac as a second OS

Tải về MetaTrader 4

WebTrader
sử dụng trình duyệt

Windows
tải về

MacOS
tải về

iPhone/iPad
tải về

Android
tải về

MT4 MultiTerminal là một tính năng MT4, cho phép bạn sử dụng
nhiều tài khoản cùng một lúc mà không cần phải đăng nhập lại.

Tính năng này được thiết kế dành riêng cho các nhà giao dịch sử
dụng một số tài khoản và cho người quản lý Đầu tư quản
lý nhiều tài khoản Đầu tư.