AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Rút một phần từ khoản đầu tư

Bạn có thể rút một phần tiền của bạn bất cứ lúc nào sau khi tài khoản của bạn được chuyển sang chế độ “Tạm dừng” bằng cách sử dụng menu “Đầu tư”.Việc sao chép lệnh sẽ tạm thời bị tạm dừng. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn ngay lập tức.

Xin lưu ý rằng sau khi rút tiền từ một khoản đầu tư, số dư của khoản đầu tư đó không được nhỏ hơn số dư đầu tư tối thiểu, được xác định trong Thông số kỹ thuật.

Bạn có thể rút tiền bất kỳ lúc nào. Để có thể rút tất cả tiền, bạn cần phải đóng khoản đầu tư của bạn.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi