AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

AMarkets’ Affiliate Programs

Các chương trình liên kết của AMarkets

Chúng tôi cung cấp các chương trình cung cấp các chương trình hợp tác độc đáo và sinh lợi, cung cấp lợi nhuận cao và cơ hội không rủi ro để kiếm tiền trên thị trường tài chính.

Agent

Hoa hồng ổn định dựa trên lượng khách hàng được giới thiệu Khối lượng giao dịch

Đối tác đăng ký khách hàng của mình bằng các công cụ khác nhau do Công ty cung cấp
Khách hàng nạp tiền vào tài khoản của họ và bắt đầu giao dịch
Ngày hôm sau, khi các giao dịch được đóng lại, Công ty trả tiền hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch của khách hàng và mức thù lao của Đối tác
Mức thù lao cao
Báo cáo và thống kê toàn diện, rõ ràng
Công cụ tiếp thị đa dạng và hệ thống giới thiệu đáng tin cậy
Các khoản thanh toán hàng ngày bằng đôla Mỹ, rút tiền không giới hạn
Thu nhập 100% cho đối tác, không mất phí rút tiền
Hệ thống thanh toán đa dạng
Quy trình xác minh đơn giản và nhanh chóng
Sản phẩm tuyệt vời và dễ tiếp cận

AMarkets cung cấp các chương trình hợp tác độc đáo, sinh lợi, mang lại lợi nhuận cao và các cơ hội phi rủi ro để kiếm tiền trên thị trường tài chính.

Từ 40% đến 60% thu nhập của công ty đến từ khối lượng giao dịch của các khách hàng được giới thiệu.

15% thu nhập của đối tác cấp 2.

5% thu nhập của đối tác cấp 3.

Đối tác Tích cực có thể kiếm lời hàng tháng từ 5% số dư hiện tại của khách hàng được giới thiệu.

Làm thế nào để đưa ra lựa chọn?

 

 

Ưu đãi này phù hợp với các đối tác có thẩm quyền hơn, ví dụ: những trung tâm giáo dục, chuyên gia tư vấn cá nhân, nhà giao dịch, quản lý tiền, chiến lược gia giao dịch và nhà phát triển hệ thống.

 


 

Đối tác nên giới thiệu ít nhất 3 khách hàng đang hoạt động để kích hoạt tài khoản và kiếm được thù lao của mình.

 


 

Mô hình này phù hợp hơn cho mối quan hệ đối tác lâu dài.

Hoa hồng giới thiệu

Giới thiệu khách hàng cá nhân

Gói Khối lượng giao dịch Các loại tài khoản và công cụ khách hàng
Fixed Standard, Crypto ECN, CFD 1
Silver dưới 100 lô $10 / lô $6 / lô $2 / lô
Gold từ 100 lô đến 300 lô $12,5 / lô $7,5 / lô $2,5 / lô
Platinum trên 300 lô $15 / lô $9 / lô $3 / lô

 

  • Thù lao cho khách hàng được giới thiệu cá nhân được tính như sau: mức thù lao * khối lượng giao dịch

Chế độ đãi ngộ đa cấp

Cấp độ thứ hai Cấp độ thứ ba
15% tiền thù lao của đối tác 5% tiền thù lao của đối tác
  • Động lực của đối tác được tăng lên và phụ thuộc vào tổng khối lượng giao dịch trong tháng hiện tại. Trong trường hợp vượt quá mức khối lượng giao dịch yêu cầu, mức thù lao của Đối tác được nâng cấp lên gói phù hợp cho toàn bộ thời gian của tháng tiếp theo.

Đối tác của chúng tôi kiếm được tối đa 60% thu nhập của Công ty. Chúng tôi đã thực hiện thanh toán công bằng và ổn định hàng ngày kể từ năm 2007! Tham gia ngay cùng những Đối tác thành công của chúng tôi!