Trở thành đối tác

Bắt đầu trở thành một Đối tác

Vui lòng điền vào mẫu đăng ký dưới đây, chọn loại đối tác và bắt đầu giới thiệu khách hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đặc biệt cho hơn 250.000 khách hàng trên toàn thế giới

LỢI NHUẬN CAO
Tối đa 500 USD cho mỗi khách hàng hoặc tối đa 60% thu nhập của AMarkets

THANH TOÁN HÀNG NGÀY
Nhận hoa hồng hàng ngày bằng USD

ĐIỀU KIỆN PHÙ HỢP CHO HỢP TÁC
Rút tiền thù lao đối tác miễn phí hoa hồng hàng tháng

HIỆU SUẤT
Quá trình xác minh khách hàng nhanh chóng