AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Khởi đầu đơn giản với nền tảng sao chép giao dịch RAMM

Tài khoản đang mở

Nếu bạn đã có tài khoản với AMarkets, hãy truy cập phần Sao chép giao dịch tại khu vực Cá nhân của bạn và chọn Tạo tài khoản RAMM.

Nếu bạn chưa có tài khoản với AMarkets, hãy truy cập vào liên kết này, điền vào biểu mẫu đăng ký và chọn Mở tài khoản.

Đầu tư

Xin vui lòng lưu ý rằng để có thể đầu tư vào chiến lược, bạn cần xác thực địa chỉ email, số điện thoại và hồ sơ nhận dạng của bạn tại AMarkets và nạp tối thiếu $100 vào tài khoản giao dịch.

Nếu đạt các điều kiện hợp lệ và bạn đã có tài khoản RAMM, bạn vui lòng truy cập vào nền tảng RAMM, chọn Xếp hạng và chọn chiến lược bạn muốn đầu tư.

Sau đó, chỉ định số tiền đầu tư của bạn và các thông số bắt buộc như: hệ số, mục tiêu % và bảo vệ % (nếu số dư của bạn chạm mức chỉ định, việc đầu tư sẽ tạm dừng).

Sau đó, chọn nút “Đầu tư”.

Bạn vui lòng tham khảo phần thông số để biết thêm thông tin chi tiết.

Tạo chiến lược

Xin vui lòng lưu ý rằng để có thể tạo chiến lược, bạn cần xác thực địa chỉ email, số điện thoại và hồ sơ nhận dạng của bạn tại AMarkets và nạp tối thiếu $100 vào tài khoản giao dịch.

Nếu đạt các điều kiện hợp lệ và bạn đã có tài khoản RAMM, bạn vui lòng truy cập vào Sao chép giao dịch từ khu vực cá nhân của chọn, chọn tạo chiến lược và chỉ định các thông số cho tài khoản mà các lệnh sẽ được sao chép từ chiến lược (loại tài khoản, đòn bẩy).

Kế tiếp, nhấn “Tạo Chiến Lược”.

Khi tài khoản được mở, bạn sẽ nhận được email nêu rõ thông tin tài khoản của bạn (đăng nhập / mật khẩu).

Chiến lược của bạn ngay lập tức sẽ được thêm vào danh sách Tất cả chiến lược ngay sau khi bạn tạo chiến lược. Bạn có thể tìm chiến lược bằng cách sử dụng công cụ Tìm kiếm

Khi đạt được các điều kiện hợp lệ, chiến lược được hiển thị tại phần Đánh giá.