AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Hoạt động kinh doanh của AMarkets được quy định như thế nào?

Số thành lập 22567 BC 2015.

Hoạt động kinh doanh của công ty được điều chỉnh bởi Ủy ban tài chính, một cơ quan quản lý độc lập và một cơ quan giải quyết tranh chấp khách quan, có Quỹ bồi thường riêng và cung cấp bảo hiểm được đảm bảo lên đến € 20.000 cho mỗi khiếu nại thương mại mà khách hàng nộp.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi