AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Lợi ích của Copy trading

  • Bảo vệ vốn
  • Các khoản phí công bằng và minh bạch
  • Rút tiền nhanh chóng

1. Bảo vệ vốn

Hệ thống RAMM luôn quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ vốn và quản lý rủi ro:

  • Khi bạn đầu tư vào chiến lược, quỹ đầu tư được duy trì tại tài khoản cá nhân của bạn. Không ai ngoài bạn có thể rút hoặc thao tác chuyển tiền tiền tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát việc đầu tư – bạn có thể theo dõi, điều chỉnh và đóng đầu tư bất cứ lúc nào.
  • Tài khoản của bạn được bảo vệ khỏi sự sụt giảm lợi nhuận bất ngờ. Thông số “Bảo vệ” cho biết bạn không muốn mất phần đầu tư nào nếu kết quả của chiến lược không thuận lợi.

Ví dụ, nếu bạn cài đặt mức bảo vệ 80%, chiến lược của nhà giao dịch sẽ được sao chép cho tài khoản bạn cho đến khi quỹ đầu tư của bạn chạm mức lỗ 20%. Khi chạm mức này, tất cả lệnh sẽ được đóng lại và giao dịch sẽ tạm dừng cho đến khi nhà đầu tư xác nhận tiếp tục giao dịch. Sau khi xác nhận tiếp tục đầu tư, nhà đầu tư phải cài đặt mức bảo vệ mới.

Bảo vệ vốn giúp giới hạn rủi ro nhưng không giới hạn lợi nhuận của bạn.

2. Phí hiệu suất hoạt động

Với RAMM, bạn chỉ trả cho nhà giao dịch lợi nhuận ròng mà bạn nhận được từ việc sử dụng chiến lược của họ. Nếu tại một số điểm mà nhà giao dịch cho phép lỗ, bạn sẽ không phải trả phí này cho đến khi lợi nhuận của các khoảng thời gian giao dịch tiếp theo vượt quá mức lỗ trước đó.Ngoài phí hoạt động, nhà giao dịch có thể đặt phí doanh thu, phí này sẽ được tính mỗi khi vị thế được mở hoặc đóng. Tất cả phí và hoa hồng của chiến lược có thể truy cập tại trang Chi tiết chiến lược.

3. Nạp rút nhanh chóng

Trên nền tảng RAMM, bạn có thể nạp và rút tiền từ chiến lược ngay lập tức và bất cứ thời điểm nào (trong thời gian giao dịch). Trong trường hợp này, các lệnh sẽ được mở và đóng theo giá thị trường. Khi một nhà đầu tư tham gia hoặc thoát khỏi chiến lược, điều đó không ảnh hưởng đến các kết quả khác.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi