AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Có hai loại phí trên RAMM: phí doanh thu và phí hoạt động.

Phí doanh thu có thể được cài đặt bởi nhà giao dịch và được quy đổi theo 1 000 000 đô la Mỹ doanh thu. Phí hoa hồng này được tính và chi trả khi mở hoặc đóng lệnh.Ví dụ, nếu một lệnh 0.5 lot USD/CHF được mở với tài khoản đầu tư, và phí doanh thu của chiến lược là 10 USD / một triệu, nhà đầu tư sẽ trả 0.5 USD cho nhà giao dịch. Khi lệnh được đóng, nhà đầu tư sẽ trả thêm 0.5 USD còn lại.

Phí doanh thu được tính và chi trả mỗi ngày vào lúc 00:10 UTC.

Phí hoạt động là một phần của lợi nhuận, được trả cho nhà giao dịch khi bạn bạn đầu tư vào chiến lược của họ. Hoa hồng có thể từ 0 đến 50% trên lợi nhuận của nhà đầu tư và mức phí này được chỉ định bởi nhà giao dịch khi họ cung cấp chiến lược.

Nhà giao dịch không thể thay đổi mức phí (hoa hồng nhận được từ doanh thu và hiệu suất / lợi nhuận) sau khi chiến lược được tạo.

Phí hoạt động chỉ được trả nếu lợi nhuận của bạn không ngừng tăng lên và vượt mức lợi nhuận trước đó. Nếu nhà giao dịch cho phép thua lỗ trong một khoảng thời gian, bạn sẽ không trả phí hoạt động cho đến khi mức lợi nhuận tiếp theo vượt các khoản lỗ trước đó. Phí hoạt động được tính và chi trả vào cuối tuần hoặc khi bạn đóng khoản đầu tư.

Số liệu thống kê của chiến lược hiển thị trên nền tảng không bao gồm phí của nhà giao dịch. Bạn có thể kiểm tra báo cáo để tham khảo thông tin về phí và công thức phép tính tại trang báo cáo đầu tư.

Phí doanh thu và phí hoạt động không thể nhỏ hơn 0.01 USD.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi