AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Đầu tư vào chiến lược của bạn

Các khoản đầu tư mới vào chiến lược không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào trong việc giao dịch của bạn. Nền tảng sẽ tự động tính toán khối lượng giao dịch cần thiết cho nhà đầu tư. Việc tạo các khoản đầu tư mới và đóng các khoản hiện có hoàn toàn tự động và không yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ thao tác nào. Bạn có thể tiếp tục giao dịch như trước đó trong khi vẫn nhận thêm lợi nhuận từ nhà đầu tư.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi