AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Chỉ có tại AMarkets: nhận + 2% thù lao liên kết của bạn!

15 Tháng Mười Một 2022

Thân gửi quý đối tác,

Trong khi các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi giới thiệu các khoản phí và hoa hồng mới, AMarkets miễn phí hoàn toàn và thậm chí trả thêm tiền thưởng cho việc rút phần thưởng đối tác của bạn.

Rút ít nhất $500 phần thưởng đối tác của bạn về ví tiền điện tử USDT và Perfect Money và nhận thêm 2% tổng số tiền rút* từ AMarkets.

Giả sử bạn đang rút 10.000 đô la về ví Perfect Money của mình. Hai phần trăm của số tiền này là 200 đô la – đây là số tiền chúng tôi sẽ thêm vào số tiền rút. Vì vậy, tổng cộng, bạn sẽ nhận được 10.200 đô la. Nó sẽ được chuyển vào ví Perfect Money của bạn.

Tối đa hóa lợi nhuận của bạn và tăng thu nhập từ việc rút tiền của bạn tại AMarkets!

*Rút tiền với 2% thưởng có sẵn mỗi tuần một lần.