AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Quy định để đạt trạng thái Gold

Mỗi khách hàng của công ty đều đủ điều kiện để đạt được trạng thái Gold và truy cập các đặc quyền bổ sung từ AMarkets.

Các điều kiện để đạt được trạng thái Gold được liệt kê dưới đây.

 

Điều khoản và định nghĩa

  • Số dư — Số tiền trong tài khoản, không bao gồm lãi/lỗ thả nổi của tất cả các vị thế mở.
  • Vốn chủ sở hữu — Cộng hoặc trừ bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ thả nổi nào đối với các hoạt động mở.
  • Khối lượng — Tổng doanh thu giao dịch trên tất cả các vị thế đã mở và đóng trong một khoảng thời gian cụ thể, được biểu thị bằng lots. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mở và đóng 10 lots vào ngày giao dịch đầu tiên và giao dịch 15 lots khác vào ngày thứ hai thì khối lượng giao dịch trong hai ngày sẽ là 25 lô.
  • Ngày xác minh trạng thái Gold – ngày thứ 90 sau khi nhận hoặc gia hạn trạng thái Gold lần cuối.

 

Điều kiện để đạt được trạng thái Gold lần đầu

Trạng thái Gold ban đầu được cấp tự động sau khi khách hàng đáp ứng hai điều kiện sau:

  1. Vốn chủ sở hữu tài khoản bằng hoặc vượt quá $20,000/€20,000;
  2. Tổng khối lượng giao dịch của tất cả khách hàng với AMarkets ít nhất là 150 lots*.

Để đảm bảo trạng thái được cấp kịp thời, hệ thống sẽ kiểm tra vốn chủ sở hữu và khối lượng giao dịch của khách hàng hàng ngày (mỗi ngày một lần). Khi đạt đến trạng thái Vàng, khách hàng sẽ nhận được thông báo trong Khu vực cá nhân của mình qua email và tin nhắn.

Trạng thái Gold được cấp trong 90 ngày và cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các đặc quyền.

Yêu cầu đối với trạng thái Gold

Cân bằng $20,000/€20,000
Khối lượng giao dịch 150 lots*
Thời lượng 90 ngày
Huỷ trạng thái Nếu trong 90 ngày qua sau khi đạt được trạng thái Gold, khối lượng giao dịch ít hơn 100 lots* và/hoặc số dư tài khoản nhỏ hơn $20,000/€20,000 tại thời điểm xác minh trạng thái.

 

Điều kiện duy trì trạng thái Gold

Để duy trì trạng thái Gold, trong vòng 90 ngày kể từ ngày kích hoạt, khách hàng phải:

  1. Hoàn thành doanh thu giao dịch 100 lots*
  2. Vốn chủ sở hữu tài khoản phải có ít nhất $20,000/€20,000 tại thời điểm xác minh.

Nếu khách hàng đáp ứng cả hai điều kiện, trạng thái Gold sẽ được gia hạn trong 90 ngày tiếp theo.

Nếu một hoặc cả hai điều kiện này không được đáp ứng, khách hàng sẽ mất các đặc quyền của trạng thái Vàng. Để lấy lại trạng thái Vàng, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện như đã đề cập ở trên, cụ thể là đạt khối lượng giao dịch 100 lô và có số dư tài khoản ít nhất là $20,000 USD/€20,000.

*Việc tính toán khối lượng giao dịch bao gồm các công cụ sau:

  1. Các cặp tiền tệ (FX), kim loại và hàng hóa
  2. Các chỉ số có tỷ lệ 20:1, trong đó 20 lô trên bất kỳ chỉ số nào đều bằng một lô trên các cặp tiền tệ hoặc kim loại.

**Tiền thưởng giao dịch và tín dụng không được bao gồm trong tính toán vốn chủ sở hữu.
 

info@amarkets.com
Date of Last Revision 23/02/2024
AMarkets LLC registered in the Cook Islands with registration number LLC14486/2023