AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

The best trading app

ratings of app
Tải xuống

Rollovers và cổ tức trong tuần tiếp theo, ngày 21 – 25 tháng 3 năm 2022

19 Tháng Ba 2022

Kính gửi quý khách hàng,

Do ngày lễ, giao dịch trên các công cụ sau sẽ đóng cửa và có giới hạn:

21.03 Thứ hai:

— Nikkei225 — kinh doanh được đóng lại

Xin lưu ý rằng lịch trình này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi.

Rollovers:

— 23.03 Thứ tư — NGAS

— 24.03 Thứ 5 — China50

Cổ tức:

— 21.03 Thứ hai — Home.ETF, Energy.ETF, Finance.ETF, Tech.ETF, Staples.ETF, Utility.ETF, Health.ETF, Metals.ETF, Oil&Gas.ETF

— 23.03 Thứ tư — BBY.US, PM.US

— 24.03 Thứ 5 — BATS.UK, Aero.ETF