AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Thuật ngữ và định nghĩa

Nhà giao dịch – là khách hàng tại AMarkets đã tạo ít nhất một chiến lược với dịch vụ RAMM và đang giao dịch trên nền tảng MetaTrader 5 bằng tài khoản giao dịch được liên kết với chiến lược

Nhà đầu tư – là khách hàng tại AMarkets đang đầu tư vào chiến lược của nhà giao dịch trên nền tảng RAMM

Đầu tư (Đầu tư vào chiến lược) – một tài khoản đặc biệt dành cho Nhà đầu tư, nhằm mục đích sao chép các giao dịch của Chiến lược.

Chiến lược – tài khoản giao dịch được tạo bởi Nhà giao dịch để gửi tín hiệu thu hút đầu tư.

Đánh giá chiến lược – danh sách các chiến lược RAMM của nhà giao dịch dựa trên đánh giá so sánh về các đặc điểm như: lợi nhuận, số lượng nhà đầu tư, thời gian hoạt động. Việc đánh gia cho phép nhà đầu tư kiểm tra số liệu thống kê về các chiến lược khác nhau và lựa chọn chiến lược phù hợp.

Thông tin chi tiết – danh sách các thông số RAMM, điều kiện giao dịch và các yêu cầu để tạo chiến lược và đầu tư.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi