AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

The best trading app

ratings of app
Tải xuống

Các chương trình liên kết của AMarkets hoạt động như thế nào?

Đối tác giới thiệu khách hàng đến AMarkets bằng các công cụ tiếp thị khác nhau, có chứa các liên kết giới thiệu đặc biệt. Các liên kết này cho phép hệ thống đơn vị liên kết theo dõi các chuyển đổi và đăng ký của khách hàng và đính kèm những khách hàng này với tài khoản của đối tác.

Khách hàng mở tài khoản giao dịch và đầu tư trực tiếp, nạp ít nhất 100 đô la và bắt đầu giao dịch / đầu tư. Đối với mỗi giao dịch do khách hàng thu hút đóng, đối tác sẽ nhận được thù lao, được ghi có hàng ngày vào ví ảo, được cung cấp cho mỗi đối tác khi đăng ký.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi