AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

The best trading app

ratings of app
Tải xuống

Bạn có thể tạo và mở nhiều chiến lược bằng cách sử dụng một tài khoản RAMM. Mỗi chiến lược được liên kết.

Bạn có thể tạo chiến lược mới ở phần hiển thị Sao Chép Giao Dịch RAMM từ Khu vực cá nhân của bạn.

  • Tên của chiến lược sẽ được hiển thị đối với tất cả người dùng từ danh sách chiến lược, và sau đó hiển thị ở phần đánh giá chiến lược.
  • Đòn bẩy. Đòn bẩy không thể thay đổi sau khi tạo chiến lược.
  • Loại tài khoản.
  • Phí hoạt động. Giá trị phí lớn nhất và nhỏ nhất được đề cập tại mục Thông số kỹ thuật. Mức phí không thể thay đổi sau khi chiến lược được tạo. Tất cả nhà đầu tư sẽ trả cho bạn một phần lợi nhuận của họ dựa theo mức phí bạn đề cập.
  • Phí doanh thu. Phí hoa hồng này được áp dụng cho các giao dịch đầu tư vào chiến lược của bạn. Giao dịch đầu tư của tiêng bạn sẽ được thực hiện mà không tính phí hoa hồng này.
Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi