Tích lũy và thanh toán phí của nhà giao dịch

Phí của nhà giao dịch được trả vào thứ bảy hàng tuần.

Nền tảng tính toán lợi nhuận của nhà đầu tư và chuyển hoa hồng vào tài khoản RAMM của bạn.

Lợi nhuận của nhà đầu tư được tính có tính đến mức lợi nhuận tối đa: nếu lợi nhuận hiện tại (kể từ khi tạo ra khoản đầu tư) nhỏ hơn lợi nhuận tối đa của nó (tức là đã có một khoản giảm giá), phí sẽ chỉ được thanh toán khi lợi nhuận vượt quá giá trị tối đa trong lịch sử của nó.

Phí được tính riêng cho từng Nhà đầu tư.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi