Lợi nhuận nào được nêu ở cột “Đầu Tư Của Tôi” tại mục “Đầu Tư”?

Giá trị này thể hiện kết quả tài chính cuối cùng, bao gồm tất cả các lệnh mở và đã đóng.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi