AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

The best trading app

ratings of app
Tải xuống

Phí doanh thu được tính như thế nào khi sao chép chiến lược của nhà giao dịch?

Hoa hồng doanh thu được cài đặt bởi nhà giao dịch khi tạo chiến lược. Phí doanh thu có thể được tính từ 0 đến 25 USD cho 1 triệu USD doanh thu giao dịch. Phí được tính và chi trả cho nhà giao dịch khi mở và đóng lệnh.

Ví dụ, đối với các cặp ngoại hối mà USD là tiền tệ gốc (USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY), phí doanh thu sẽ được tính như sau:

 • Công cụ: USD/CHF;
 • Phí doanh thu: 10 USD trên 1 triệu USD khối lượng giao dịch;
 • Khối lượng: 0,5 lô;
 • Công thức tính phí doanh thu = 0,5 (lô) * 100.000 (quy mô hợp đồng) * 10 đô la (hoa hồng) / 1.000.000 = 0,5 đô la để mở giao dịch;
 • Một khoản phí bổ sung $0,5 sẽ được tính khi đóng lệnh.

Đối với các cặp tiền tệ mà USD là đồng tiền định giá (AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD):

 • Công cụ: EUR/USD;
 • Tỷ giá hối đoái hiện tại: 1.1236;
 • Phí doanh thu: 20 USD trên 1 triệu USD khối lượng giao dịch;
 • Khối lượng: 1 lô;
 • Tính phí doanh thu = 1 (lô) * 100.000 (quy mô hợp đồng) * 1.1236 * 20 đô la (hoa hồng) / 1.000.000 = 2,25 đô la;
 • Một khoản phí bổ sung $2,25 sẽ được tính khi đóng lệnh.

Đối với các cặp tiền chéo không bao gồm USD (AUD/CAD, CAD/JPY, EUR/JPY, GBP/CHF, v.v.):

 • Công cụ: EUR/JPY;
 • Tỷ giá hối đoái hiện tại: 129,33;
 • Phí doanh thu: 15 USD trên 1 triệu USD khối lượng giao dịch;
 • Khối lượng: 0,1 lô;
 • Tính phí doanh thu = 15 đô la (hoa hồng) * 0,1 (lô) * 100.000 (quy mô hợp đồng) * 129,33 / 115,10 (tỷ giá hối đoái USD / JPY hiện tại) / 1.000.000 = 0,17 đô la;
 • Một khoản phí bổ sung $0,17 sẽ được tính khi đóng lệnh.
 • Công cụ: GBP/AUD;
 • Tỷ giá hối đoái hiện tại: 1,90267;
 • Phí doanh thu: 25 USD trên 1 triệu USD khối lượng giao dịch;
 • Khối lượng: 0,7 lô;
 • Tính phí doanh thu = 25 đô la (hoa hồng) * 0,7 (lô) * 100.000 (quy mô hợp đồng) * 1,90267 * 0,7066 (tỷ giá hối đoái AUD / USD hiện tại) / 1.000.000 = 2,35 đô la;
 • Một khoản phí bổ sung $2,35 sẽ được tính khi đóng lệnh.

Đối với các công cụ CFD (hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu):

 • Công cụ: S&P500;
 • Tỷ giá hối đoái hiện tại: $4,490;
 • Phí doanh thu: 25 USD trên 1 triệu USD khối lượng giao dịch;
 • Khối lượng: 1 lô;
 • Tính phí doanh thu = 1 (lô) * 50 (quy mô hợp đồng) * 4.490 đô la * 25 đô la (hoa hồng) / 1.000.000 = 5,61 đô la;
 • Một khoản phí bổ sung $5,61 sẽ được tính khi đóng lệnh.
Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi