Bạn có thể nạp vào quỹ đầu tư của bạn bất cứ khi nào bạn muốn. Tiền nạp sẽ được chuyển từ tài khoản RAMM đến quỹ đầu tư ngay lập tức.

Nếu bạn nạp tiền và có các lệnh mở liên quan đến việc đầu tư, khối lượng giao dịch của các lệnh đó sẽ tăng theo tỉ lệ dựa trên số dư của quỹ đầu tư. Việc gia tăng này sẽ được thực hiện dựa theo giá thị trường tại thời điểm đó. Điều này giúp đảm bảo cân bằng lợi nhuận đầu tư và chiến lược được sao chép.

Bạn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn?

Xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Liên hệ với chúng tôi