Hoa hồng 0%

Updated: 28 Tháng Tư 2021

  • AMarkets sẽ đền bù hoa hồng tiền gửi, được tính bởi bất kỳ hệ thống thanh toán nào, bất kể số tiền gửi là bao nhiêu!*
  • AMarkets cũng cung cấp dịch vụ rút tiền miễn phí một lần vào mỗi thứ tư thứ hai trong tháng.

Ưu đãi này khả dụng trên tất cả các loại tài khoản bất kể gói dịch vụ nào.

* Nếu bạn chưa nhận được khoản thanh toán đền bù, vui lòng liên hệ với quản lý tài khoản cá nhân của bạn hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng: finance@ammarket.org hoặc info@ammarket.org. Cung cấp tên, số tài khoản hoặc số ví điện tử, ngày yêu cầu gửi tiền và số tiền gửi.
Các Điều khoản & Điều kiện:

  • Khoản đền bù sẽ có mỗi tháng một lần vào mỗi thứ tư thứ hai trong tháng.
  • Chỉ trên một lần rút tiền.
  • Số tiền chuyển không giới hạn bằng USD/EUR.
  • Áp dụng cho tất cả các hệ thống thanh toán do Công ty cung cấp.
AMarkets App

AMarkets App

Free trading app for Android

Free trading app for iOS

ratings of app