AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

The best trading app

ratings of app
Tải xuống

Điều chỉnh giá СAC40, IBEX35, VIX từ 14 tháng 7 năm 2022

18 Tháng Bảy 2022

CẬP NHẬT:

Ngày giao của СAC40, IBEX35, VIX đã được thay đổi hôm nay. Khách hàng có vị thế mở sẽ được ghi có hoặc ghi nợ với số điểm hoán đổi thích hợp:

– VIX -108 điểm hoán đổi cho vị thế lâu dài; 108 điểm hoán đổi cho vị thế ngắn hạn

– CAC40 40 điểm hoán đổi cho vị thế lâu dài; -40 điểm hoán đổi cho vị thế ngắn hạn

– IBEX35 4 điểm hoán đổi cho vị thế lâu dài; -4 điểm hoán đổi cho vị thế ngắn hạn

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kính gửi quý khách hàng!

Vào cuối phiên giao dịch hôm nay, ngày giao các tài sản cơ sở của các công cụ sau СAC40, IBEX35, VIX sẽ có sự thay đổi. Giá của các công cụ này sẽ được điều chỉnh bằng các các điểm hoán đổi:

– CAC40 khoảng -4.0 điểm

– IBEX35 khoảng -6.0 điểm

– VIX khoảng 0.76 điểm

Điều đó có nghĩa nếu không có gì bất ngờ xảy ra giữa thời điểm đóng cửa ngày hôm nay và mở cửa ngày mai, giá mở cửa của các công cụ này sẽ được thay đổi theo số lượng điểm hoán đổi tương ứng so với giá đóng cửa. Giá trị chính xác của các điểm hoán đổi sẽ được xác định khi đóng giao dịch trên công cụ.